ÅRSMØTE 2024

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i NMK Hålogaland den 24. Februar 2024.Sted: Klubbhuset Evenes MotorstadionKlokkeslett: 16.00

Saksliste vil bli publisert før møtet. Eventuelle saker medlemmer ønsker skal tas opp på årsmøtet sendes til styret innen 10 Februar

Vi ønsker alle medlemmer velkommen

TERMINLISTE 2024

DATOKLUBB
1-2 juniNMK Lofoten
8-9 juniNMK Dyrøy
15-16 juniNMK Hålogaland
22-23 juniNMK Bardu
6-7 juliNMK Alta
8-9 juliNMK Alta
3-4 augustNMK Lofoten
10-11 augustNMK Tromsø
17-18 augustNMK Dyrøy
24-25 augustNMK Midt Troms
7. septemberNMK Tromsø
14-15 septemberNMK Hålogaland
21-22 september
28-29 september
NMK Midt-Troms
NMK Bardu

Klubbløp 2021

Klubbløp 2021

NMK Hålogaland og NMK Harstad inviterer klubbens medlemmer til årets klubbløp lørdag 9. oktober. Start kl 10.00. Det vil bli en sosial sammenkomst på kvelden.
Påmelding via Bilsportportalen.no

Bilder og resultater fra Firststop rallycross

17-18 juni 2021, Evenes motorstadion.

Resultater bilcross og crosskart finner du her

Registrer navn og kontonummer for anbudspremiepenger her (gjelder junior, damer og senior)


Bilder og resultater fra Vårløpet 2021

på Evenes motorstadion 12.-13. juni

  • Vilder fra vårløpet 2021

Resultatliste finner du her


Spillemidler til

NMK Hålogaland

NMK Hålogaland har fått tilsagn om kr 625000 i spillemidler. Tildelingen skal brukes til oppgradering av Evenes motorstadion


Nytt sambandsutstyr.

NMK Hålogaland har kjøpt inn nytt sambandsutstyr. Leveransen består av Hytera digitale radioer og Peltor hodesett til disse. Utstyret har allerede blitt testet ut på løp, og fungerer utmerket. Et godt sambandsutstyr er viktig for en god kommunikasjon mellom løpsleder og alle funksjonærer.


Nytt løpsenter på Evenes motorstadion.

For å bedre forholdene for løpsleder og jury har klubben etablert et nytt løpssenter.

Dette vil gi trygge arbeidsforhold for racecontroller når vi tar lyssystemet fra Pixel motorsport i bruk.


NMK Hålogaland har fått tildelt kr 55000 fra NMK Tryg fondet.

Dette går til finansiering av nytt sambandsutstyr.


NMK Hålogaland investerer i PIXEL lysanlegg
Prosjekt: Sikkerhetsbelysning 
Gave: 125.000

NMK Hålogaland ønsker å utstyre banen med moderne varslingslys. Disse brukes slik at førere av bilene kan se hva som skjer foran dem på banen. I dag brukes det flagg, og det kan noen ganger være vanskelig å få nok frivillige til å bemanne alle flagg postene som vi har. Et godt lyssystem vil gjøre det sikrere for alle brukerne av anlegget.

Evenes Motorstadion * Race Circuit of Evenes