Nyheter

NYTT LYSVARSLINGSANLEGG PÅ EVENES MOTORSTADION  
NMK Hålogaland vil før sesongstart utstyre banen med moderne varslingslys.
Disse brukes slik at førere av førerne blir varslet ved hjelp av lys og lystavler.
I dag brukes det flagg, og det kan noen ganger være vanskelig å få nok frivillige til å bemanne alle flagg postene som vi har.
All kommunikasjon mellom banemannskap og førere vil skje ved hjelp av lysvarsling. Kommunikasjon mellom løpsleder og førere vil skje ved hjelp av varsellys og lystavler. Advarsler, svart flagg, teknisk flagg og målflagg vil varsles på lystavler. Et godt lyssystem vil gjøre det sikrere for alle brukerne av anlegget. Varlingsanlegget finansieres ved støtte fra Ofotstiftelsen og Norges Bilsportsforbund.  
Nytt styre i NMK Hålogaland
Leder, Remi Hansen (Sortland) *
Nestleder,
Børge Rinaldo (Harstad) *Styremedlem,
Svein Olufsen (Tjeldsund) *Styremedlem, Marcus Solaas (Evenes) *Styremedlem, Elise Caroline Berg (Tjeldsund) *Styremedlem, Håkon Solaas (Evenes) *Styremedlem, Renathe Rinaldo (Harstad) *Varamedlem, Kristian Pedersen (Tjeldsund) *Varamedlem, Anders Emil Simonsen (Sortland)  

Endringer i bilcrossreglementet fra 2019.

De viktigste endringer i bilcrossreglementet for 2019

  • Konvertering av hjuldrift tillatt – det vil for eksempel si at en forhjustrukket bil kan bygges om til bakhjulstrekk.
  • Sømmet bur blir tillatt – slik som svenskene tillater det. Det blir krav til forsterkning av veltebur med blant annet et ekstra rør ved golvet mellom hovedbøylen.
  • Ballast, fri vekt.
  • Dieselbiler blir tillatt, men uten turbo.
  • Alle biler skal være utstyrt med 6-punktsbelte fra og med 2021-sesongen.
  • Bensintanken må være av metall fra 2021.
  • Ingen endring i maks størrelse på hjul.
  • HANS blir ikke påbudt. Det vil mest sannsynlig bli en formulering i Bilsportsboka om at det er sterkt anbefalt å gå til anskaffelse og bruk av HANS eller liknende.
  • Bilsportboka blir faset ut, og reglementet blir å finne på Bilsport.no og  Bilsportboka.no. Her plikter lisensinnehavere å holde seg oppdatert på reglementet til enhver tid.