Alle innlegg av Håkon

Innkalling til årsmøte 2022.

Lørdag 26. Februar kl.16.00 på Grendehuset ved siden av banen vår.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 26. januar og som er min. 15 år i 2022 har stemmerett ved årsmøte.

Tidsfrist for saker som ønskes behandlet i årsmøtet er satt til Lørdag 12 Februar.

Komplett saksliste og dokumenter til årsmøte vil bli tilgjengelig senest 1 uke før møtet.

Vel møtt!