Deltakegermelding nr.3

til høstløpet 12.- 13.sept 2020 på Evenes Motorstadion.

Vi stoppet offisiell påmelding til dette løp 19.aug pga fare for og overstige lovlig antall personer ihht FHI og NBF sine anbefalinger på 200 personer inne på baneområde.Etter dette laget vi ei reserve påmeldingsliste på post@nmkhalogaland.no.

Vi har idag 31.aug kl.22.30 vært igjennom alle lister med påmeldinger( fått noen avbud som er fjernet fra liste) av deltagere og hvem hver enkelte skal ha med seg. Har ringt opp alle som ikke har sendt inn navn og fått ajourført lister. Pr.nu er det påmeldt 81 deltakere, se (bilsportportalen.com) og med det antall hver enkelte deltager skal ha med seg er vi oppe i 182 personer.

Da er det hyggelig og enda kunne tilby noen ledige plasser.De 6 første som melder seg på til post@nmkhalogaland.no med navn på deltager og navn og tlf nr.på hvem de skal ha med vil få plass. Hver av dere kan ha med, ihht tilleggsregler 2 personer foruten fører. Skulle noen likevel ikke ha med 2 personer i teamet åpner det kanskje for 1 eller flere førere .Her er det viktig og være snar så kanskje får du/dere plass.

Blir ikke mulig og få inn flere i teamene,med mindre det kommer avbud fra noen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *