DELTAGERMELDING nr.2 til Høstløpet 12.- 13.sept.

Offisiell påmelding til dette løp ble stoppet 19.aug pga at da hadde vi oversteget maks antall personer som kan delta ,med utgangspunkt i at alle team blir påmeldt med inntil 3 personer.

Vi gjennomgår liste 1.-2. sept for og se hvor mange deltagere/ team medlemmer som er påmeldt til dette løp.

Skulle det da være plass til flere oppretter vi ei reserve påmeldingsliste:

Ønsker du og stå på denne liste,må du sende påmelding til post@nmkhalogaland.no med navn og tlf.nr.

Vi vil gi ei tilbakemelding så snart vi har oversikt påmeldte,direkte til den som eventuelt vil få plass, i tillegg opp justerer vi lista på bilsportportalen.com. Her blir det tatt hensyn til tidspunkt for mottatt påmelding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *