Deltakermelding 2 til Vårløp 15.- 16.juni

2.5 OFFISIELLE FUNKSJONÆRER:
Løpssekretær: Conni Andersen
Deltakerkontakt: Arve Fjellhaug
Faktadommer alt.spor: Frank Tverrfjeld
Faktadommer mål: Inge Bendiksen
Anbudsansvarlig: Wenche Mortensen

3.4 KLASSER- DELTAKERE:
HAJT BC junior trening

5.9 INNLEDENDE OMGANGER:
Det kjøres etter følgende poengskala: 10-7-5-3-1
Kun fullført omgang gir poeng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *