Dag: 17. januar 2022

  • Innkalling til årsmøte 2022. Lørdag 26. Februar kl.16.00 på Grendehuset ved siden av banen vår. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 26. januar og som er min. 15 år i 2022 har stemmerett ved årsmøte. Tidsfrist for saker som ønskes behandlet i årsmøtet er satt til Lørdag 12 Februar. Komplett saksliste og dokumenter til […]