Årsmøte 2019

NMK Hålogaland avholder årsmøte lørdag 2. mars kl 16.00 på Tjeldsundbrua kro og motell.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 26. februar

Styret