Deltakegermelding nr.3

til høstløpet 12.- 13.sept 2020 på Evenes Motorstadion.

Vi stoppet offisiell påmelding til dette løp 19.aug pga fare for og overstige lovlig antall personer ihht FHI og NBF sine anbefalinger på 200 personer inne på baneområde.Etter dette laget vi ei reserve påmeldingsliste på post@nmkhalogaland.no.

Vi har idag 31.aug kl.22.30 vært igjennom alle lister med påmeldinger( fått noen avbud som er fjernet fra liste) av deltagere og hvem hver enkelte skal ha med seg. Har ringt opp alle som ikke har sendt inn navn og fått ajourført lister. Pr.nu er det påmeldt 81 deltakere, se (bilsportportalen.com) og med det antall hver enkelte deltager skal ha med seg er vi oppe i 182 personer.

Da er det hyggelig og enda kunne tilby noen ledige plasser.De 6 første som melder seg på til post@nmkhalogaland.no med navn på deltager og navn og tlf nr.på hvem de skal ha med vil få plass. Hver av dere kan ha med, ihht tilleggsregler 2 personer foruten fører. Skulle noen likevel ikke ha med 2 personer i teamet åpner det kanskje for 1 eller flere førere .Her er det viktig og være snar så kanskje får du/dere plass.

Blir ikke mulig og få inn flere i teamene,med mindre det kommer avbud fra noen.

DELTAGERMELDING nr.2 til Høstløpet 12.- 13.sept.

Offisiell påmelding til dette løp ble stoppet 19.aug pga at da hadde vi oversteget maks antall personer som kan delta ,med utgangspunkt i at alle team blir påmeldt med inntil 3 personer.

Vi gjennomgår liste 1.-2. sept for og se hvor mange deltagere/ team medlemmer som er påmeldt til dette løp.

Skulle det da være plass til flere oppretter vi ei reserve påmeldingsliste:

Ønsker du og stå på denne liste,må du sende påmelding til post@nmkhalogaland.no med navn og tlf.nr.

Vi vil gi ei tilbakemelding så snart vi har oversikt påmeldte,direkte til den som eventuelt vil få plass, i tillegg opp justerer vi lista på bilsportportalen.com. Her blir det tatt hensyn til tidspunkt for mottatt påmelding.

Deltagermelding nr.1

Høstløp Nmk Hålogaland Evenes Motorstadion

PÅMELDING:

COVID- 19 BEGRENSNINGER FRA FHI/ NBF PÅ INNTIL 200 personer.

PGA veldig mange påmeldte , pr.nu 84 deltagere og at hvert team kan bestå av inntil 3 personer har vi allerede overskredet antallet som ønsker og være med.

VI ser oss da dessverre nødt til og stoppe påmeldingen til dette løp idag 19.aug.

VIKTIG!!!!

Hver enkelte av påmeldte førere må sende navneliste på hvem de skal ha med, INNEN 31.aug kl.23.59. Til post@nmkhalogaland.no eller nmkhalogaland@gmail.com .Blir ikke åpnet for flere, med mindre det viser seg at det kommer av meldinger eller at ikke alle mekaniker/ team medlem plassene blir brukt . Dette for og se over hvor mange som skal inn på Evenes Motorstadion (baneområde) Vi har ei begrensning på 200 personer fra FHI/ NBF og må da se over om hvor mange som kan få plass. Håper noen kan avse folk til funksjonærer som igjen åpner for flere deltakere.

HÅPER VI SKAL SLIPPE OG AVVISE DELTAGERE.

LØPSLEDER SVEIN OLUFSEN